WELCOME :  GUEST
REGISTER LOG IN
ข่าวสาร


เพราะเราใส่ใจในคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม Tee Culture จึงเลือกใช้สีย้อมผ้าที่มีคุณภาพดี ไม่มีส่วนผสมของกำมะถัน (Sulfur Free)

ผ้าที่มีขายตามท้องตลาดหรือผ้าที่สั่งจากโรงงานทั่วไป มีโอกาสที่สีผ้าอาจไม่เกาะติดเนื้อผ้าเท่าที่ควรหรือสีตกได้เหมือนๆกัน อาการสีตกมักเกิดจากการที่เม็ดสีไม่เกาะติดผ้าแล้วหลุดออกมาในขณะใช้งานและขณะซักล้าง ซึ่งจะเป็นมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับคุณภาพของสีที่ใช้, วิธีการย้อม และสารเคมีที่ใช้ในขั้นตอนย้อม ดังนั้นการจะนำผ้าไปใช้ตัดเย็บเป็นชิ้นงานจึงควรทดสอบก่อนว่าสีของผ้ามีการตกหรือไม่ เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาระหว่างการนำไปสวมใส่และซักล้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อนำไปตัดเย็บเพื่อจำหน่าย


เมื่อหลายพันปีมาแล้ว มนุษย์ได้หาวิธีนำฝ้ายมาทำเป็นเครื่องนุ่มห่ม เริ่มต้นด้วยการนำฝ้ายมาทำเป็นเส้นด้าย เรียกว่า "การปั่น" แล้วนำด้ายที่ปั่นแล้วมาทำเป็นผ้า เรียกว่า "การทอ" จากนั้นก็จึงนำตัดเย็บเป็นเครื่องนุ่งห่ม< Prev 1 |2  

PRIVACY POLICY TERMS & CONDITION          
  © Copyright © 2012 Nanyang.com All rights reserved.