Micro Hybrid

MicroHybrid

Micro Hybrid ยืดหยุ่นดี สัมผัสนุ่ม ไม่ระคายผิว

การนำเทคโนโลยีเส้นด้าย 2 ชนิดมาทอร่วมกัน เพื่อเสริมประสิทธิภาพผ้าจูติให้ความยืดหยุ่นดีขึ้น คงรูปมากขึ้น และจัดการกับเหงื่อได้ดีกับเหงื่อได้ดีขึ้นผนวกกับโครงสร้างทอจูติแบบใหม่ (Micro จูติ) เนื้อผ้าจึงมีความละเอียดน่าสวมใส่ยิ่งขึ้นผ่านการย้อมสีปลอดกำมะถัน (Sulfur Free) ทำให้ไม่ระคายเคืองผิวและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

MECHANICAL STRETCH

มีความยืดหยุ่นดี

SHAPE RETENTION

คงรูปร่างไม่เสียทรง

MOISTURE TRANSPORT

ซึมซับเหงื่อทันทีแห้งสบาย

SULFUR FREE

ย้อมด้วยสีไร้กำมะถันไม่ระคายต่อผิวคุณเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เพื่อความเชื่อมั่นในคุณภาพผ้า Micro Hybrid ​ท่านสามารถติดต่อขอ Hang Tag ได้จากร้านที คัลเจอร์ ​